SUAGRA d.o.o.
za trgovinu i export - import

 

PODACI O FIRMI

Podaci za identifikaciju:

 

Poreski identifikacioni broj (PIB)             100 959 727

Matični broj lica (pravna lica, radnje)      08763852

Šifra delatnosti                                        51210

Firma (pun naziv)                                    SUAGRA D.O.O. za trgovinu i export - import

Ime i prezime ovlašćenog lica                Leo Šuić

 

Podaci o sedištu tj. prebivalištu                        

Opština                                                    Subotica

Mesto                                                       24000 Subotica

Naziv ulice                                               Ive Lole Ribara

Kućni broj (broj i slovo)                            4

Broj telefona                                            + 381 24 533 920; 534 604; 533 626; 531 756

Broj fax-a                                                 + 381 24 533 920; 534 604

E-mail                                                      suagradoo@gmail.com

Web adresa                                             http://www.suagra.com

Obveznik PDV-a                                      DA

 

Podaci o računima kod banaka:

Naziv banke                                             Broj poslovnog računa

FINDOMESTIC BANKA                              240-0100072101200-48

ALPHA BANK SRBIJA A.D.                       180-2731210101080-18

UNI CREDIT BANK SRBIJA A.D.                170-14453-14